Luchthavenvervoer Waregem  thumbnail

Luchthavenvervoer Waregem

Published May 07, 24
7 min read

Ja, die groei komt er in 2040. Dat ontkent ook niemand, alleen (luchthavenvervoer aarschot). De : En uw vraag is.? De heer (SP): Dat komt alleen niet door die btw-verhoging (luchthavenvervoer aarschot). Het is geen stimulerende maatregel. Er wordt gewoon gesteld dat er volgend jaar 20.000 reizigers minder zullen gebruikmaken van het openbaar vervoer

Dit groenste kabinet ooit jaagt mensen in de eigen regeerperiode dus gewoon de weg op. Dat stelt het rapport gewoon. luchthavenvervoer aarschot. Het is dan makkelijk om naar 2040 te kijken. Dan is dit kabinet allang uitgeregeerd. Kijk dus naar je eigen periode, Staatssecretaris, en los het probleem op dat 20.000 mensen volgend jaar niet het ov nemen

Die feitelijkheid is dat dit kabinet het eerste kabinet sinds lange tijd is dat weer investeert in infrastructuur, in het uitbreiden van het openbaar vervoer en in de fiets. 60% van de ritten in Nederland is korter dan 15 kilometer. De heer Laçin gaat er zomaar van uit dat die mensen in de auto stappen.

Het kabinet maakt het ook gemakkelijker en aantrekkelijker voor werkgevers om een fiets ter beschikking te stellen. luchthavenvervoer aarschot. Als je ziet hoeveel honderden euro's het per maand scheelt als je kunt overstappen van de auto naar de fiets of minder gebruik kunt maken van de auto, nog naast alle andere voordelen die dat heeft, dan is dat ook een manier om hiervoor een oplossing te vinden

Luchthavenvervoer Turnhout

Het is onderdeel van een totaalpakket, maar het is niet bedoeld als stimulerende maatregel voor het ov. We zien wel – dat is een feit – dat de groei gewoon enorm doorzet en dat dit een eenmalige lichte demping is. Dat had de heer Laçin misschien anders ingeschat, maar dat is wat de feiten uitwijzen.

De Staatssecretaris verwees net even naar de linkse tegenbegroting, waarin de drie linkse partijen andere keuzes maken, en zei dat wij niets extra's investeren in infra (Luchthavenvervoer Brugge). Nee, dat klopt, maar wij nemen een ander besluit: wij verhogen het lage btw-percentage niet met 3%. Dat is ook een fundamenteel besluit (luchthavenvervoer aarschot). Daarbij zouden we wellicht andere keuzes willen maken in de infrabegroting: minder weg en meer spoor

Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag gaat over de Waddenveren, over de inwoners en de compensatie. Ik begrijp dat daar nog steeds gesprekken over plaatsvinden. Dat heb ik ook in de brief gelezen - luchthavenvervoer aarschot. Even voor de zekerheid: die gesprekken betreffen de inwoners en hun compensatie, zodat zij niet getroffen worden? Staatssecretaris : Ja, tenzij ik nu lieg

Zoals ik in de brief ook heb geschreven, is BZK daar de trekker, maar dat was onderdeel vanaf het begin. De : Ik zie dat er geen vervolgvraag is, dus we gaan door naar het volgende blok. luchthavenvervoer aarschot. Staatssecretaris : Voorzitter. Dan kom ik bij MaaS. Mevrouw Van Brenk vroeg of de MaaS-pilots ook toegankelijk zijn voor minderdigitaalvaardigen

Dit is ook een voorwaarde bij de pilots. Marktpartijen wordt ook gevraagd een alternatief te bieden voor mensen zonder internet of smartphone. De heer Von Martels vroeg in het kader van MaaS naar het VN-verdrag inzake toegankelijkheid (luchthavenvervoer aarschot). Ook dat is een randvoorwaarde binnen MaaS. In de pilots zullen we toetsen of dit goed loopt

Luchthavenvervoer Weert

Op 17 september is de raamovereenkomst voor de voorselectie van partijen gepubliceerd (luchthavenvervoer aarschot). Partijen kunnen zich tot 1 november kwalificeren. Op 7 december wordt bepaald welke partijen mogen meedingen naar de zeven regiopilots. Die worden ongeveer om de maand via minicompetities aanbesteed en zullen naar verwachting twee tot drie jaar duren

De heer Sienot vroeg of we de open data nog dit jaar kunnen evalueren. luchthavenvervoer aarschot. Het systeem is nog maar kort in werking, dus evalueren is nu nog een beetje vroeg, maar ik kom er bij mijn reactie op het ACM-rapport graag op terug hoe we open data kunnen evalueren en regelenDe : Er is een vraag van de heer Ziengs op dit punt. De heer (VVD): Ja, over de evaluatie van de pilots. Het ging mij er eigenlijk meer om of er in dat traject ergens een moment ingebed is waarop je kunt meten welke effecten het heeft. Het doel is dat meer mensen op andere vormen van vervoer overgaan.

Staatssecretaris : In het monitoringsprogramma is voorzien in datgene wat de heer Ziengs vraagt. luchthavenvervoer aarschot. De heer (D66): De Staatssecretaris zei dat dit haar antwoorden op de vragen over MaaS waren. Ik heb het wellicht gemist, maar ik had gevraagd naar het CBS als tussenpartij en de lessen van de zeven pilots

De heer (D66): En het CBS als tussenpartij? Staatssecretaris : Ook mevrouw Kröger had gevraagd naar het CBS, maar dat zit in een ander mapje - luchthavenvervoer aarschot. Die vraag komt er zo meteen dus nog aan. Deze interruptie wordt dan vast niet meegeteld! De : Vooruit; ik heb er eentje genoteerd. De Staatssecretaris gaat verder met het volgende blokje

Prijzen LuchthavenvervoerMevrouw Van Brenk vroeg naar de prijs van de ov-chipkaart. Luchthavenvervoer Brugge. Het is belangrijk dat er goedkope en gebruiksvriendelijke nieuwe ov-betaalwijzen komen - luchthavenvervoer aarschot. Een verlaging van de prijs van de huidige ov-chipkaart en een versleuteling van de kosten in de tarieven en de abonnementen hebben als negatief effect dat de rekening verschuift naar de reiziger die het meeste met de bus, tram, metro of trein reist

Vervoerders en reisorganisaties hebben daarom geconcludeerd dat ze dat niet willen, omdat de effecten gewoon te negatief waren. Daar ben ik het mee eens - luchthavenvervoer aarschot. Dan het enkelvoudig in- en uitchecken. We willen allemaal een simpel in- en uitchecksysteem. Hoewel de waardering van de ov-chipkaart inderdaad heel hoog is, blijft hier nog een wens over

Met het Nationaal OV Beraad kijken we hoe we het zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor de reiziger. We kijken dan naar oplossingen waarbij niet het hele stelsel op de schop hoeft, met de bijbehorende hoge kosten en aanpassingen in het systeem, zoals tariefvrijheid. En wil je als reiziger de hele tijd gevolgd worden? Er zijn ook partijen waarbij privacy hoog in het vaandel staat.

De vraag is of je voor elke reis precies bijgehouden wilt hebben waar je op welk moment bent. Dat zijn privacyafwegingen die wel om de hoek komen kijken bij het vinden van een goede oplossing (luchthavenvervoer aarschot). In het Nationaal OV Beraad streven we ernaar om nog dit jaar met een brief naar de Kamer te komen over de single check-in/check-out, maar het is dus niet zo makkelijk

Bij reizigers met een landelijk afgekocht reisrecht die incidenteel vergeten in te checken moet de boete worden kwijtgescholden. De vervoerders hebben dit gezamenlijk toegezegd. Als ze zich niet aan de afspraken houden, zal ik ze daar ook op aanspreken - luchthavenvervoer aarschot. Voor toeristen kan het soms inderdaad lastig zijn, maar toch moeten ook zij inchecken

Luchthavenvervoer Affligem

De NS verleent onbeperkt coulance. De overige vervoerders verlenen maximaal drie keer per jaar coulance. Het gaat dan om reizigers met een studentenreisproduct, een ov-jaarabonnement of een OV Vrij-, Altijd Vrij-, Weekend Vrij-, Dal Vrij-, Kids Vrij- of Netabonnement. luchthavenvervoer aarschot. Het ACM-advies over de regulering van de ov-betaalmarkt is openbaar en kan via de website worden gedownloadIk streef ernaar om begin 2019 te komen met een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen. Die kunnen we dan bespreken in het volgende AO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi - luchthavenvervoer aarschot. Dat geeft me ook de gelegenheid om het advies met de sector te bespreken. Ik ben uiteraard voorstander van open data, alsmede van privacy en van een goede borging van een gelijk speelveld en mededinging

Daarom lijkt het me ook goed dat ik de Kamer een schriftelijke reactie stuur op dit advies. Daarbij kom ik dan ook expliciet terug op het punt van de open data. Ik zal de vraag over de evaluatie van de open data dus ook meenemen in de reactie op het advies van de ACM.Ik zal dat meenemen in de reactie. Dan het normrendement van TLS - luchthavenvervoer aarschot. Toen ik dat las, las ik ook dat de ACM aangaf dat er eigenlijk weinig perverse prikkels in zaten, omdat de vervoerders er ook alle belang bij hebben om de prijs voor de consument niet omhoog te doen vanwege uitvoering en dergelijke

Latest Posts

Billo Luchthavenvervoer Tui

Published May 07, 24
3 min read

Luchthavenvervoer Waregem

Published May 07, 24
7 min read